Certifikáty společnostiPolitika integrovaného systému kvality a EMS

cert

Kde nás najdete

GK Dvořáček - sídlo firmy (mapka)

Výškopisné a polohopisné plány

Jsou podkladem pro projekty staveb všech typů, pro projekty komunikací a inženýrských sítí. Obsahem námi předávaných výškopisných a polohopisných plánů jsou vlastnické hranice, zobrazeny všechny povrchové znaky inženýrských sítí a ostatní prvky, které tvoří standart těchto podkladů. Na požádání objednavatele zajišťujeme písemné vyjádření správců o existenci inženýrských sítí a samozřejmostí je, že předané trasy těchto IS jsou v plánu zobrazeny. Výstup je buď v analogové, nebo v digitální formě (soubory: dwg, dgn, dxf) dle přání objednavatele.

Zaměření inženýrských sítí

Naše firma zajišťuje v této oblasti jak předprojektové zaměření tras budoucích sítí, tak zaměření skutečného provedení. Jsme vybaveni softwarem pro zpracování dat tak, abychom splňovali požadavky jednotlivých správců sítí. Našimi hlavními odběrately jsou:
EON ČR s.r.o.
1.JVS
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.
Telefonica a.s.
Čepro a.s.

Zpracování KPÚ (komplexní pozemkové úpravy)

Výsledkem komplexních pozemkových úprav je kromě uspořádání majetkověprávních vztahů v dané obci i digitální katastrální mapa katastru nemovitostí. Zobrazená na papíru se tváří jako každá jiná mapa katastru, ale má proti všem ostatním mapám jedinečné přednosti. Je to především její přesnost. Ta vychází z toho, že každý bod této mapy je dán svými souřadnicemi a je ho možné jednoznačně vytyčit v terénu. Navíc tato mapa je vyhotovena na podkladu nedávného měření v terénu a měla by být díky průběžnému udržování stále aktuální. Protože je uložena v digitálním formátu, je možné ji distribuovat prostřednictvím internetu či jiných digitálních medií.
Dokončené pozemkové úpravy:
Komplexní pozemková úprava Záhoří u Bechyně
Komplexní pozemková úprava Hvožďany u Bechyně
Komplexní pozemková úprava Březnice u Bechyně
Komplexní pozemková úprava Třebiště
Komplexní pozemková úprava Čenkov u Bechyně
Jednoduchá pozemková úprava Planá nad Lužnicí

Zaměření stavebních objektů

Pro tento typ geodetických prací je naše firma vybavena ručními laserovými dálkoměry, totální stanicí TRIMBLE 5503 DR200+, která umožňuje měření nepřístupných míst bez odrazného hranolu, umožňuje scanování fasád a podobně. Výsledkem této činnosti je přesný model budovy, který dostává zákazník v digitální a grafické formě.

index | 1-7 | následující | Celkem 14 článků